• ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

  เป็นองค์กรหลักพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
  รองรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร

 • ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

  การส่งเสริมและพัฒนาการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพครบวงจร

 • ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

  การนวดแผนไทย การนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเสริมความงาม
  สปา การพำนักระยะยาว

 • ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

  ธุรกิจเครื่องสำอาง เวชสำอาง สมุนไพร
  เครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมเพื่อความงาม

 • ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว การศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง
  การวิจัยด้านการแพทย์ การประชุมวิชาการด้านการแพทย์นานาชาติ

Dental Clinic
APEC
APEC
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดูรายละเอียด

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

“ เป็นองค์กรหลักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากล ”

ข้อมูลเชิงสถิติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


รายชื่อผู้ให้บริการสปา
ที่ขึ้นทะเบียน

คน

รายละเอียด

รายชื่อผู้ดำเนินการสปา
ที่ขึ้นทะเบียน

คน

รายละเอียด

รายชื่อหลักสูตรสปา
ที่ผ่านการรับรอง

หลักสูตร

รายละเอียด

หลักสูตรมาตรฐาน
กรม สบส.

หลักสูตร

รายละเอียด

โรงพยาบาล
ที่ขึ้นทะเบียน

แห่ง

รายละเอียด

คลีนิค
ที่ขึ้นทะเบียน

แห่ง

รายละเอียด

วีดีโอ

โรงพยาบาล/คลินิก ที่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง