Spa Directory Thailand ...

Spa Directory Thailand

Spa Directory Thailand ข้อมูลหลักสูตรและสถาบัน# รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนชั่วโมงเรียน
1 M011 หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพชั้นสูง 600 ชั่วโมง 600
2 M010 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80 ชั่วโมง (เทียบเท่านวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 100
3 M009 หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง 150
4 M008 หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง 150
5 M007 หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง 150
6 M006 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง 255
7 M005 หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง 150
8 M004 หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง 500
9 M003 หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง 100
10 M002 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 150
11 M001 หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง 60