สื่อมัลติมีเดีย ...

สื่อมัลติมีเดีย

วีดีโอและสื่อมัลติมีเดีย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำสื่อมัลติมีเดียต่างๆ มากมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

หมวดหมู่

YouTube Channel

ติดตาม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ผ่าน YouTube Channel ได้ทาง https://www.youtube.com/channel/ชื่อ channel

วีดีโอแนะนำ


วีดิทัศน์เปิดตัวงาน“Thailand International Health Expo 2021


ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ

via StartupThailand 

Published on Aug 27, 2016 

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การพัฒนาขอนแก่นให้เป็น Medical Hub ด้วยบริการทางการแพทย์ยุคใหม่ระดับยีน"


Thailand, the Medical Hub You can Trust.

via PR Thai Government 

Published on May 28, 2017 

Thailand, the Medical Hub You can Trust.


Thailand Medical Hub of the World Ep6: Thai Traditional and Alternative Medicine.

via Kiratikorn Naksompop 

Published on Jan 29, 2014 

Thailand Medical Hub of the World Ep6: Thai Traditional and Alternative Medicine.