ข้อมูลเชิงสถิติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ...

ข้อมูลเชิงสถิติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อมูลเชิงสถิติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


รายชื่อผู้ให้บริการสปา
ที่ขึ้นทะเบียน

คน

รายละเอียด

รายชื่อผู้ดำเนินการสปา
ที่ขึ้นทะเบียน

คน

รายละเอียด

รายชื่อหลักศุตรสปา
ที่ผ่านการรับรอง

หลักสูตร

รายละเอียด

หลักสูตรสมาตรฐาน
กรม สบส.

หลักสูตร

รายละเอียด

โรงพยาบาล
ที่ขึ้นทะเบียน

แห่ง

รายละเอียด

คลีนิค
ที่ขึ้นทะเบียน

แห่ง

รายละเอียด