Spa Directory Thailand ...

Spa Directory Thailand

Spa Directory Thailand ข้อมูลหลักสูตรและสถาบัน# ชื่อหน่วยงาน/โรงเรียน ชื่อหลักสูตร จังหวัด วันที่
1 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง กระบี่ 26 กันยายน 2559
2 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง กระบี่ 26 กันยายน 2559
3 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ การนวดเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมง กระบี่ 2 มิถุนายน 2551
4 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง กระบี่ 2 มิถุนายน 2551
5 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง กระบี่ 29 ธันวาคม 2558
6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง กระบี่ 29 ธันวาคม 2558
7 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน พนักงานนวดแผนไทย 420 ชั่วโมง กรุงเทพ 15 มิถุนายน 2547
8 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกเสริมทักษะการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง กรุงเทพ 15 มิถุนายน 2547
9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การนวดแผนไทย 100 ชั่วโมง กรุงเทพ 25 มิถุนายน 2547
10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการนวดแผนไทย(หลักสูตรเพื่อการทำงานต่างประเทศ) กรุงเทพ 19 สิงหาคม 2547
11 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกยกระดับฝีมือ "ไทยสปา" 60 ชั่วโมง กรุงเทพ 29 ธันวาคม 2548
12 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง กรุงเทพ 19 สิงหาคม 2547
13 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง กรุงเทพ 19 สิงหาคม 2547
14 มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด นวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง กรุงเทพ 27ตุลาคม 2559
15 โรงเรียนกรีนฉัตรอายุรเวดา วิชานวดไทย 180 ชั่วโมง กรุงเทพ 15 มิถุนายน 2547
16 โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา สปาเพื่อสุขภาพและความงาม 250 ชั่วโมง กรุงเทพ 29 ธันวาคม 2548
17 โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง กรุงเทพ 8 กรกฎาคม 2559
18 โรงเรียนกรุงเทพเฮลธแคร์นวดแผนไทย วิชาการนวดแผนไทยเบื้องต้น 60 ชั่วโมง กรุงเทพ 15 มิถุนายน 2547
19 โรงเรียนกรุงเทพเฮลธแคร์นวดแผนไทย วิชาการนวดแผนไทย 180 ชั่วโมง กรุงเทพ 15 มิถุนายน 2547
20 โรงเรียนการนวดแผนไทย หลักสูตรนวด 60 ชั่วโมง กรุงเทพ 15 มิถุนายน 2547