ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รับเรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02 193 7057, โทรสาร : 02 1495601
E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

ศูนย์บริการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ศูนย์บริการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ ท่าอากาศยานดอนเมือง

+662-193-7000 ต่อ 18400

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเเละบริการการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center: +662-193-7000 ต่อ 18400
Mail: medicalhub.hss@gmail.com