ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine)

  • วันที่โพส 12 มกราคม 2564 , อ่าน 15

ระชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex

อ่านรายละเอียด

ศูนย์ปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19

  • วันที่โพส 10 มกราคม 2564 , อ่าน 13

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบหน้ากาก Win Mask จำนวน 2,000 ชิ้น และหน้ากาก Face shield จำนวน 1,000 ชิ้น จากนายศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ผ่านศูนย์ปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19 ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการจัดสรรให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อใช้เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ชุมชนต่อไป

อ่านรายละเอียด

ประชุมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • วันที่โพส 10 มกราคม 2564 , อ่าน 16

วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) กองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (นางเสาวภา จงกิตติพงศ์) และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์) หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือสุขภาพระหว่างประเทศ (นายภักดี กลั่นภักดี) และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน (นางสาวศิรินภา สระทองหน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสุขภาพระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านรายละเอียด