News ...

News

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และ SME ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง ยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน [EN]

  • Post date 20 กุมภาพันธ์ 2561 , view 487

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และ SME ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง ยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน

read more

สบส ชูความพร้อม 4 ด้าน ขยายตลาดเมดิคัลฮับในสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ [EN]

  • Post date 20 กุมภาพันธ์ 2561 , view 533

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เมดิคัลฮับ เจาะตลาดสู่บังกลาเทศในการรับรักษาพยาบาล การบริการเพื่อสุขภาพที่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย เช่น นวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย ชูความพร้อมด้านสถานพยาบาล เทคโนโลยี ราคาและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างความเชื่อมั่น

read more

เปิดบ้าน สบส กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม [EN]

  • Post date 20 กุมภาพันธ์ 2561 , view 529

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

read more