ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

กสป. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับรายละเอียด (ร่าง) ความตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม

  • วันที่โพส 29 กรกฎาคม 2564 , อ่าน 57

วันนี้ (29 สิงหาคม 2564) กองสุขภาพระหว่างประเทศเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับรายละเอียด (ร่าง) ความตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม ผ่านทางระบบ Webex โดยมีผู้แทนจาก Federal Public Service (SFP) Social Security of Belgium สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับฟังและชี้แจงความคิดเห็น) กรอบความตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม

อ่านรายละเอียด