ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

การพัฒนาฐานข้อมูลที่สำคัญตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

  • วันที่โพส 18 สิงหาคม 2563 , อ่าน 164

การพัฒนาฐานข้อมูลที่สำคัญตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 1 ศูนย์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 2 ฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 2563 (ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ (1-12) 3 โรงพยาบาลในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ Alternative Hospital Quarantine ( AHQ) ผ่านมาตราฐาน JCI +Magnet 4 รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทย 5 รายชื่อสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน(คลินิก) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 6 รายชื่อสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยค้างคืน (โรงพยาบาลสถานพยาบาล) ทุกจังหวัด

อ่านรายละเอียด