ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

ขอเชิญบุคคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า1ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารโดยตรง

ข่าวสาร

ขอเชิญบุคคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า1ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารโดยตรง

วันที่โพส

22 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวสารอื่นๆ