ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

ข่าวสาร

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

วันที่โพส

22 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวสารอื่นๆ