ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

หารือความร่วมมือการดำเนินงานการจัดนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ การจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ห้องประชุม 1 ชั้น 26 อาคารสยามพิวรรธ

ข่าวสาร

หารือความร่วมมือการดำเนินงานการจัดนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ การจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ห้องประชุม 1 ชั้น 26 อาคารสยามพิวรรธ

วันที่โพส

18 เมษายน 2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าพบ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือการดำเนินงานการจัดนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ การจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ห้องประชุม 1 ชั้น 26 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์


ข่าวสารอื่นๆ