ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

ประชุมแนวทางการบูรณาการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวสาร

ประชุมแนวทางการบูรณาการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่โพส

3 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางนัยนา หาญธนะสุกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วยนางสาวนัยนา หมวดวัด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในการประชุม ได้รับเกียรติจาก ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภักดีประกาศ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวสารอื่นๆ