ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์
เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

# โรงพยาบาล ราคา รายละเอียด
1 โรงพยาบาลกรุงไทย 250000-300000
2 โรงพยาบาลกรุงเทพ 590000 - 678500
3 โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงใหม่ 800000-900000
4 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 450000-500000.-
5 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก 441000-480000
6 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 400000-500000
7 โรงพยาบาลบางนา 1 300000-350000
8 โรงพยาบาลพญาไท 2 400000 - 600000
9 โรงพยาบาลพิษณุเวช 280000 - 320000
10 โรงพยาบาลวัฒโนสถ 590000 - 678500
11 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 800000 up
12 โรงพยาบาลวิภาวดี 700000 - 1010000
13 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 1000000-1200000
14 โรงพยาบาลสายไหม 300000-350000
15 โรงพยาบาลหัวเฉียว 380000
16 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 590000 - 678500
17 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 590000
18 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 350000-500000
19 โรงพยาบาลเวชธานี 600000-650000