ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

สืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์และรดน้ำขอพร ท่านผู้ใหญ่

ข่าวสาร

สืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์และรดน้ำขอพร ท่านผู้ใหญ่

วันที่โพส

11 เมษายน 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมโครงการ สบส. สืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์และรดน้ำขอพร ท่านผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ข่าวสารอื่นๆ