ภาพกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม

  • วันที่จัดกิจกรรม 4 ก.พ. 2563 ถึง 9 ก.พ. 2563 , อ่าน 1672

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เตรียมตัวนำเสนอผลงานรอบแรกในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสุขภาพระหว่างประเทศ โทร 02-193-7000 อีเมล pwst.hss@gmail.com

อ่านรายละเอียด
  • วันที่จัดกิจกรรม 1 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563 , อ่าน 998

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ขยายระยะเวลาส่งผลงานถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ขยายระยะเวลาส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

อ่านรายละเอียด
  • วันที่จัดกิจกรรม 4 ธ.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563 , อ่าน 1072

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ภายใต้แนวคิด Healthcare Capital of the World ชิงรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ภายใต้แนวคิด Healthcare Capital of the World ชิงรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท

อ่านรายละเอียด
  • วันที่จัดกิจกรรม 9 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 , อ่าน 595

พิธีแถลงข่าวเรื่อง “การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี)”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดงานพิธีแถลงข่าว เรื่อง “การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี)” เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

อ่านรายละเอียด
  • วันที่จัดกิจกรรม 21 ธ.ค. 2560 ถึง 21 ธ.ค. 2560 , อ่าน 1460

กรม สบส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ

วันนี้ (21 ตุลาคม 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อ่านรายละเอียด
  • วันที่จัดกิจกรรม 9 ธ.ค. 2560 ถึง 9 ธ.ค. 2560 , อ่าน 837

อธิบดีกรม สบส.เปิดอบรมผู้บริหาร สร้างผู้นำยุคใหม่ ที่มีแนวคิดกว้างไกล นำการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมนักบริหารด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพยุคใหม่ มุ่งสร้างผู้นำยุคใหม่ที่บริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กร บุคลากร เพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในทุกระดับ อีกทั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด
RSS Feed (ภาพกิจกรรม)