News ...

News

  • Post date 29 พฤศจิกายน 2562 , view 12

read more

  • Post date 29 พฤศจิกายน 2562 , view 7

read more

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และ SME ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง ยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน [EN]

  • Post date 20 กุมภาพันธ์ 2561 , view 584

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และ SME ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง ยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน

read more