News ...

News

ตั้งสติก่อนโพสต์ [EN]

  • Post date 20 กุมภาพันธ์ 2561 , view 421

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะประชาชนตั้งสติให้ดีก่อนโพสต์/แชร์อาจตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว ย้ำกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ใดเสนอ หรือชักชวนให้มีการซื้อ ขาย อสุจิ มีโทษหนักทั้งจำ ทั้งปรับ

read more

สบส.เขต1 จัดประชุมถอดบทเรียนและจัดทำรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ [EN]

  • Post date 20 กุมภาพันธ์ 2561 , view 452

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560

read more

สบส. ซอย 8 จุลสารออนไลน์ฉบับปฐมฤกษ์ [EN]

  • Post date 20 กุมภาพันธ์ 2561 , view 475

มาแล้วจ้า (^^) สบส. ซอย 8 จุลสารออนไลน์ฉบับปฐมฤกษ์ “ อ่านได้ทุกที่ สะดวก ง่าย ส่งตรงถึงมือคุณ”

read more