ภาพกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub

กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub

วันที่จัดกิจกรรม

4 ก.พ. 2563 ถึง 9 ก.พ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก

กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Healthcare Capital of the World"

1. คุณณัฏฐนันท์ ดวงริวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. คุณวรรษโรทัย ชาติประภาชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. คุณอดิศักดิ์ ม่วงคง

4. คุณอนุสิทธิ์ นันทพรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมตัวนำเสนอผลงานรอบแรกในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองสุขภาพระหว่างประเทศ

โทร 02-193-7000 อีเมล pwst.hss@gmail.com


ภาพกิจกรรมอื่นๆ