สื่อมัลติมีเดีย ...

สื่อมัลติมีเดีย

วีดีโอและสื่อมัลติมีเดีย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำสื่อมัลติมีเดียต่างๆ มากมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

หมวดหมู่

YouTube Channel

ติดตาม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ผ่าน YouTube Channel ได้ทาง https://www.youtube.com/channel/ชื่อ channel

วีดีโอแนะนำ


Thailand Medical Hub of the World Ep5: One-Stop counter service at Suvarnnabhumi Airport

via Kiratikorn Naksompop 

Published on Jan 29, 2014 

Thailand Medical Hub of the World Ep5: One-Stop counter service at Suvarnnabhumi Airport


Thailand Medical Hub of the World Ep4: Bumrungrad International Hospital

via Kiratikorn Naksompop 

Published on Jan 29, 2014

Thailand Medical Hub of the World Ep4: Bumrungrad International Hospital


Thailand Med Hub of the World Ep3: Chivasom International Academy.

via Kiratikorn Naksompop 

Published on Jan 29, 2014

Thailand Med Hub of the World Ep3: Chivasom International Academy.


Thailand Med Hub of the World Ep2: Thai Spa Association

via Kiratikorn Naksompop 

Published on Jan 29, 2014 

Thailand Med Hub of the World Ep2: Thai Spa Association