ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

งานเสวนาออนไลน์วัตกรรมเพื่อสุขภาพ จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

ข่าวสาร

งานเสวนาออนไลน์วัตกรรมเพื่อสุขภาพ จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

วันที่โพส

23 พฤศจิกายน 2564

พลาดไม่ได้ กับที่สุดแห่งงานสัมมนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ กับหลากหลายแนวคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและสุขภาพของคุณให้สมบูรณ์แบบและแตกต่างตอบทุกคำถาม ที่คุณอยากรู้และสงสัย เติมเต็มความรู้ความเข้าใจ กับวิทยากรและกูรูด้านสุขภาพระดับชาติกระทรวงสาธารณสุขผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล" (Empowering Smart Healthcare Innovation Thailand) ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และนำเสนอถึงทิศทาง แนวโน้มของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาธุรกิจสุขภาพสู่อนาคต แก่ผู้ประกอบการด้านสุขภาพและประชาชนที่สนใจ ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียนและรับฟังเสวนาออนไลน์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom Conference หรือ ทาง Facebook Fanpage: Thailand International Health Expo 2022 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3H8JV4H


ข่าวสารอื่นๆ