ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

สบส. ได้เข้าร่วมประชุมหารือ (ร่าง) คณะทำงานบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามภายใต้คณะอนุกรรมการกำกับเฉพาะกิจ เพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ข่าวสาร

สบส. ได้เข้าร่วมประชุมหารือ (ร่าง) คณะทำงานบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามภายใต้คณะอนุกรรมการกำกับเฉพาะกิจ เพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่โพส

28 กรกฎาคม 2564

ข่าวสารอื่นๆ