ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

กรม สบส ได้เข้าพบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเตรียมทำหลักเกณฑ์และระเบียบรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)

ข่าวสาร

กรม สบส ได้เข้าพบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเตรียมทำหลักเกณฑ์และระเบียบรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)

วันที่โพส

9 กรกฎาคม 2564

ข่าวสารอื่นๆ