ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

สบส.ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเสนอโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564

ข่าวสาร

สบส.ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเสนอโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564

วันที่โพส

9 กรกฎาคม 2564

ข่าวสารอื่นๆ