ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

กรม สบส จัดประชุมหลักเกณฑ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)

ข่าวสาร

กรม สบส จัดประชุมหลักเกณฑ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)

วันที่โพส

9 กรกฎาคม 2564

ข่าวสารอื่นๆ