News ...

News

ตั้งสติก่อนโพสต์ [EN]

News

ตั้งสติก่อนโพสต์ [EN]

Post date

20 February 2018

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะประชาชนตั้งสติให้ดีก่อนโพสต์/แชร์อาจตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว ย้ำกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ใดเสนอ หรือชักชวนให้มีการซื้อ ขาย อสุจิ มีโทษหนักทั้งจำ ทั้งปรับ
Other News