ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

การพัฒนาฐานข้อมูลที่สำคัญตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ข่าวสาร

การพัฒนาฐานข้อมูลที่สำคัญตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

วันที่โพส

18 สิงหาคม 2563

การพัฒนาฐานข้อมูลที่สำคัญตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 1ศูนย์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 2ฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 2563 (ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ (1-12) 3โรงพยาบาลในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ Alternative Hospital Quarantine ( AHQ) ผ่านมาตราฐาน JCI Magnet 4รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทย 5รายชื่อสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน(คลินิก) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 6รายชื่อสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยค้างคืน (โรงพยาบาลสถานพยาบาล) ทุกจังหวัด


ข่าวสารอื่นๆ