ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Maintenance & Repair Center of Medical Device)

ข่าวสาร

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Maintenance & Repair Center of Medical Device)

วันที่โพส

29 พฤศจิกายน 2562

ข่าวสารอื่นๆ