ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก World Expo 2025 Osaka Kansai (Thailand Pavilion) ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวสาร

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก World Expo 2025 Osaka Kansai (Thailand Pavilion) ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

วันที่โพส

25 ตุลาคม 2565

ข่าวสารอื่นๆ