ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

CPHI South East Asia 2022 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ จัดโดย Informa Markets

ข่าวสาร

CPHI South East Asia 2022 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ จัดโดย Informa Markets

วันที่โพส

20 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอนุทิน......รมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน CPHI South East Asia 2022 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ จัดโดย Informa Markets โดย นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์ รองผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ของประเทศไทย ณ ศูนย์การจัดประชุมและแสดงสินค้าเมืองทองธานี (อิมแพ็ค)


ข่าวสารอื่นๆ