ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการด้านเอกสารอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2025 Osaka Kansai เข้าสู่ระบบเว็บไซต์กลาง Japan Participant Portal ตามข้อกำหนดของ BIE

ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการด้านเอกสารอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2025 Osaka Kansai เข้าสู่ระบบเว็บไซต์กลาง Japan Participant Portal ตามข้อกำหนดของ BIE

วันที่โพส

23 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 12.30 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นางเสาวภาจงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ และนางสาวภาวิณี สังขบูรณ์ รองผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการด้านเอกสารอาคารนิทรรศการไทย(Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2025 Osaka Kansaiเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กลาง Japan Participant Portal ตามข้อกำหนดของ BIEร่วมกับ นายประกิต พนานุรัตน์ สถาปนิก และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ อาร์ เบย์ จำกัด/ ผู้แทนจากหอการค้าไทย Japan Desk Team /ทีมสถาปนิก และวิศวกรจากกองแบบแผน ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบ VDO Conference 


ข่าวสารอื่นๆ