ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

การประชุมหารือการก่อสร้างอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2025 Osaka Kansai ร่วมกับบริษัทก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น

ข่าวสาร

การประชุมหารือการก่อสร้างอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2025 Osaka Kansai ร่วมกับบริษัทก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น

วันที่โพส

23 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 12.30 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ และนางสาวภาวิณี สังขบูรณ์ รองผู้อำนวยการ

กองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมหารือการก่อสร้างอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2025 Osaka Kansai ร่วมกับผู้แทนจากหอการค้าไทย Japan Desk Teamเพื่อรับฟังการนำเสนอจากบริษัทก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ Obayashi /Konoike/TanseishaและDaiwa House ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบ VDO Conference 


ข่าวสารอื่นๆ