ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

ประชุมชี้แจงการยกเลิกสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) และสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)

ข่าวสาร

ประชุมชี้แจงการยกเลิกสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) และสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)

วันที่โพส

6 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานการ

ประชุม พร้อมด้วย นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศได้จัดประชุมชี้แจงการยกเลิกสถานกักกันในโรงพยาบาลท างเลือก (Alternative Hospital

Quarantine) และสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และขอบพระคุณโรงพยาบาลและคลินิก และสนามกอล์ฟทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม

Conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ผ่านระบบออนไลน์


ข่าวสารอื่นๆ