ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

การประชุมซักซ้อมการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ สู่ศูนย์กลางบริการรักษาด้านทันตกรรมระดับสากลหรือ THAILAND DENTAL

ข่าวสาร

การประชุมซักซ้อมการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ สู่ศูนย์กลางบริการรักษาด้านทันตกรรมระดับสากลหรือ THAILAND DENTAL

วันที่โพส

6 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ประชุมซักซ้อมการนำเสนอแนวทางการ

พัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ สู่ศูนย์กลางบริการรักษาด้านทันตกรรมระดับสากล หรือTHAILAND DENTAL โดยมี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ, นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์ รองผู้อำนวยการ กองสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับ ทันตแพทย์เสริมสกุล วงศ์ลิรพร, ทันตแพทย์หญิงอภิญญา กุลวีรอารีย์ และทันตแพทย์พรศักดิ์ ต้นตาปกุล ณ ห้อง ประชุม Conference ชั้น 4 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบ VIDEO Conference


ข่าวสารอื่นๆ