ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

ประชุมรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานรองรับการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวสาร

ประชุมรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานรองรับการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

วันที่โพส

6 มิถุนายน 2565

ข่าวสารอื่นๆ