ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงใหม่

ราคา : 800000-900000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :88/8 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 05-208-9888

แฟกซ์ : ( 66) (0) 5208-9800

อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ