ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลพิษณุเวช

ราคา : 280000 - 320000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :211 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 55909000

แฟกซ์ : ไม่ระบุ

อีเมล์ : pitsanuvej@psv.co.th

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ