ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลสายไหม

ราคา : 300000-350000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :91 ถ.เฉลิมพงษ์ อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2991 8999

แฟกซ์ : ไม่ระบุ

อีเมล์ : smh@saimai.co.th

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ