ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ราคา : 450000-500000.-

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :888 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-042-888

แฟกซ์ : 043-042-879

อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ