ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ราคา : 590000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :950 อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02-910-1600-45

แฟกซ์ : 02-910-1649

อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ