ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลเพชรเกษม 2

ราคา : 350000-500000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :675 อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-455-5599

แฟกซ์ : 02-455-5970

อีเมล์ : admin@petkasem2hospital.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ