ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลบางนา 1

ราคา : 300000-350000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :1302 อำเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 27468630

แฟกซ์ : 23989531

อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ