ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลกรุงไทย

ราคา : 250000-300000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :56/96 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-5822299

แฟกซ์ : 02-5823519

อีเมล์ : kth_v@hotmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ