ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลหัวเฉียว

ราคา : 380000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :665 อำเภอป้อมปราบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

แฟกซ์ : 0-2223-1253

อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ