ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลวิภาวดี

ราคา : 700000 - 1010000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :51/3 อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2941-2800

แฟกซ์ : 0-2561-1466

อีเมล์ : info@vibhavadi.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ