ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลพญาไท 2

ราคา : 400000 - 600000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :943 อำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 1772 หรือ 0-2617-2444 ต่อ 1618 - 20

แฟกซ์ : 66-(0)2-617-2499

อีเมล์ : WebCenter@phyathai.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ