ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

ราคา : 590000 - 678500

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :2 อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0 2310-3000

แฟกซ์ : 0 2310-3327

อีเมล์ : heart@bangkokhospital.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ