ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ราคา : 400000-500000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :1308/9 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-429-999

แฟกซ์ : 044-256-421

อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ