ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ราคา : 441000-480000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :138 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5521-2222

แฟกซ์ : ไม่ระบุ

อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ