ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ราคา : 1000000-1200000

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :488 ถ.ศรีนครินทร์ อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 20222222

แฟกซ์ : ไม่ระบุ

อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ