รูปแบบการบริหารจัดการระบบ สุขภาพในประเทศไทย ...

รูปแบบการบริหารจัดการระบบ สุขภาพในประเทศไทย

รูปแบบการบริหารจัดการระบบ รูปแบบการบริหารจัดการระบบ สุขภาพในประเทศไทย


MedHub : Visit Thailand enhance Your Healthy life

21 ธันวาคม 2560

Ministry of Public Health and Ministry of Tourism and Sports Created the Special Medical Packages including the Health Check- Up, Dental Service package and Fertility Treatment Package in order to actively serve the Foreigners under the "Visit Thailand enhance Your Healthy life" Campaign.

แหล่งที่มา :