ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ออนไลน์


เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง

การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด  [Open Heart Valvuloplasty]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ราคา : 800000 up

รายละเอียด : ไม่ระบุ

ที่อยู่เลขที่ :71/3 ถ.เศรษฐศิริ สามเสนใน อำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02618-6200

แฟกซ์ : ไม่ระบุ

อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ